Η δύσκολη οικονομική συγκυρία έχει πλήξει ανεπανόρθωτα τις εμπορικές εταιρείες με συνέπεια τη συσσώρευση χρεών και οφειλών μεταξύ εμπόρων και εταιρειών. Η διεκδίκηση ανεξόφλητων και επισφαλών απαιτήσεων άπτεται του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης. Η πολυπλοκότητα του δικαίου απαιτεί άριστη γνώση του αντικειμένου, διαρκή παρακολούθηση των δικονομικών αλλαγών και άμεσο χειρισμό. Στον τομέα αυτό  εντάσσονται ενδεικτικώς:

 • εξώδικες οχλήσεις
 • έκδοση διαταγών πληρωμής από ακάλυπτες επιταγές , συναλλαγματικές και ανεξόφλητα τιμολόγια
 • αγωγές από ακάλυπτες επιταγές, συναλλαγματικές και τιμολόγια, 
 • ασφαλιστικά μέτρα συντηρητικής κατάσχεσης,
 • επιβολή προσημείωσης και τροπή σε υποθήκη,
 • επιβολή κατάσχεσης,
 • διενέργεια πλειστηριασμών
 • αναγκαστική κατάσχεση ακινήτων και κινητών (αυτοκινήτων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού κτλ)
 • κατάσχεση χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς
 • κατάσχεση απαιτήσεων του οφειλέτη στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων
 • κατάθεση και εκδίκαση μήνυσης σε βάρος των οφειλετών και χειρισμό ποινικής υπόθεσης (προετοιμασία ποινικής δικογραφίας, σύνταξης πρακτικών εκπροσώπησης κτλ)