Η συμμετοχή των ανθρώπων στην οδική κυκλοφορία ελλοχεύει πλείστους κινδύνους, με δυσμενείς συνέπειες  στην περιουσία των εμπλεκομένων λόγω της καταστροφής ή των φθορών των οχημάτων  και ενίοτε σε σοβαρές περιπτώσεις  στην υγεία των εμπλεκομένων προσώπων λόγω των σοβαρών τραυματισμών που οδηγούν σε αναπηρίες ακόμα και στο θάνατο. Τα τροχαία ατυχήματα συνιστούν μία καθημερινότητα και το οποιοδήποτε σφάλμα δύναται να προκαλέσει μη αναστρέψιμες βλάβες.

Η σοβαρότητα του αυτοκινητικού δικαίου οδήγησε στη θέσπιση της υποχρεωτικής ασφάλισης των οχημάτων, ενώ οι ασφαλιστικές εταιρείες αναλαμβάνουν την οικονομική κάλυψη των θυμάτων.

Δεδομένης της συχνότητας με την οποία λαμβάνουν χώρα τα τροχαία ατυχήματα, είναι απαραίτητος ο ορθός χειρισμός της υπόθεσης από την πρώτη στιγμή του συμβάντος. Η εξακρίβωση των συνθηκών υπό των οποίων συνέβη ένα τροχαίο ατύχημα είναι καθοριστικής σημασίας και επιβάλλεται η πλήρης καταγραφή αυτών.

Η πολύχρονη απασχόληση και η εξειδικευμένη εμπειρία, έχει εξασφαλίσει τον επιτυχή χειρισμό εκατοντάδων υποθέσεων, δικαστικώς και εξωδικαστικώς. Η υπεύθυνη θέση που κατείχα στο  νομικό τμήμα τροχαίων ατυχημάτων μεγάλης δικηγορικής εταιρείας των Αθηνών, επέτρεψε τον χειρισμό πλείστων και διαφορετικών υποθέσεων που οι ζημιές αφορούσαν σε φθορές οχημάτων χιλιάδων ευρώ, αλλά και σε περιπτώσεις σοβαρών τραυματισμών ακόμα και θανάσιμων των  εμπλεκομένων προσώπων.  Με γνώμονα το συμφέρον του εντολέα, εξασφαλίζεται η κατάλληλη καθοδήγηση στην περίπτωση συμβάντος, από την πρώτη στιγμή  που αυτό λαμβάνει χώρα, τόσο σε επίπεδο διεκδίκησης αποζημίωσης όσο και σε ποινικό επίπεδο. Επιχειρείται η επικοινωνία με τις ασφαλιστικές εταιρείες ώστε να εξευρεθεί η πιο συμφέρουσα λύση για τη διευθέτηση του ζητήματος, ενώ η διευθέτηση μπορεί να επιτευχθεί και εκτός δικαστικής οδού.

Περαιτέρω αναλαμβάνεται η καθοδήγηση της υπόθεσης στην ποινική δίκη είτε πρόκειται για κατηγορούμενο είτε για πολιτική αγωγή.