Το Κληρονομικό Δίκαιο είναι κλάδος του Αστικού Δικαίου και περιλαμβάνει το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τις περιουσιακές σχέσεις προσώπου μετά το θάνατο αυτού, όπως κληρονομική διαδοχή, διαθήκη, νόμιμη μοίρα, κληρονομική αναξιότητα, κληρονομητήριο, κληροδοσία κ.α. Συνιστά ίσως τον μοναδικό τομέα δικαίου που έχει απασχολήσει ή θα απασχολήσει στο μέλλον κάθε πολίτη.  Αποτελεί σημαντικό μέρος του δικαίου που απαιτεί άριστη γνώστη του αντικειμένου, των προθεσμιών και των λοιπών δικαιωμάτων, δεδομένου ότι η εσφαλμένη πληροφόρηση και ο κακός χειρισμός της υπόθεσης μπορεί να οδηγήσει σε δυσεπίλυτα προβλήματα. 

Με γνώμονα το συμφέρον του εντολέα και με πλήρη επίγνωση της ευαισθησίας που απαιτείται να επιδεικνύεται παρέχονται λύσεις, με ιδιαίτερη προσοχή και με έμφαση στις λεπτομέρειες .

Ενδεικτικά:

  • ζητήματα εξ αδιαθέτου και εκ διαθήκης κληρονομικής διαδοχής
  • υποθέσεις ανάκλησης / ακύρωσης διαθηκών
  • αποποιήσεις ενηλίκων και ανηλίκων τέκνων
  • αποδοχή κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής
  • σύνταξη ιδιόγραφης, μυστικής και δημόσιας διαθήκης
  • υποθέσεις διεκδίκησης νόμιμης μοίρας
  • ρύθμιση της περιουσίας
  • έκδοση κληρονομητηρίου