Κατά τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί στην Ελλάδα μία σειρά σημαντικών αλλαγών στο  δίκαιο των μισθώσεων, εμπορικών και μη.  Οι συνεχιζόμενες αυτές αλλαγές επηρεάζουν άμεσα και καταλυτικά το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, τοποθετώντας τις μισθώσεις στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος εκατομμυρίων Ελλήνων. Μάλιστα οι νέες μορφές μίσθωσης (RBNB) απαιτούν ειδικευμένη γνώση και συνεχή παρακολούθηση των νέων δεδομένων όπως αυτά διαμορφώνονται στην καθημερινή πρακτική.

Η πολύχρονη απασχόληση με ζητήματα εμπορικών και μη μισθώσεων, καθώς και η συμβουλευτική υποστήριξη που παρέχεται εδώ και πολλά χρόνια σε ιδιοκτήτες καταστημάτων εντός εμπορικών κέντρων και μη, εξασφαλίζει την απαραίτητη ειδίκευση αλλά και τη διαρκή ενημέρωση αναφορικά με υποθέσεις. Καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν εντός των μισθωτικών σχέσεων, το δικηγορικό γραφείο παρέχει υπηρεσίες που αφορούν:

  • Σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης
  • Επίλυση ζητημάτων επαγγελματικής μίσθωσης
  • Καταγγελία επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κατοικίας
  • Δικαστική διεκδίκηση μείωσης και αύξησης μισθώματος
  • Έκδοση διαταγών πληρωμής και απόδοσης μισθίου
  • Αγωγές πληρωμής και απόδοσης μισθίου
  • Εκτέλεση των αποφάσεων