Οι σύγχρονες οικογενειακές σχέσεις παρουσιάζουν τεράστια πολυπλοκότητα που χρίζουν ιδιαίτερο χειρισμό, καθώς άπτονται σε ευαίσθητα προσωπικά θέματα που επηρεάζουν την  ψυχοσύνθεση του ατόμου. Με απόλυτο σεβασμό, ευαισθησία και διακριτικότητα στα μέλη της οικογένειας και κυρίως στα παιδιά που τις περισσότερες φορές βάλλονται υπέρμετρα, επιλύονται οι πάσης φύσεως διαφορές οικογενειακού δικαίου. Επιχειρείται η επίλυση αυτών εξωδικαστικά για την αποφυγή περαιτέρω ζητημάτων.

Η εμπειρία, η συνεχής απασχόληση και η συνεχόμενη μελέτη των εξελίξεων των επιμέρους τομέων του οικογενειακού δικαίου, επιτρέπουν  το χειρισμό εκάστης υπόθεσης, με αποτελεσματικότητα και διακριτικότητα, σε επίπεδο συμβουλευτικής δικηγορίας αλλά και δικαστηριακής επίλυσης των διαφορών ενώπιον όλων των πολιτικών δικαστηρίων.

Ειδικότερα κι ενδεικτικά:

 • Εξώδικες επιστολές και οχλήσεις
 • αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων και προσωρινές διαταγές σε θέματα μετοίκησης συζύγου, επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας ανηλίκων τέκνων
 • αγωγές επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας ανηλίκων τέκνων
 • αγωγές διαζυγίου (αντιδικία και διετούς διάστασης)
 • ρύθμιση σχέσεων μεταξύ των συζύγων
 • έκδοση συναινετικού διαζυγίου σύμφωνα με το Ν. 4509/2017
 • σύνταξη προγαμιαίου συμβολαίου και συμφώνου συμβίωσης
 • διαδικασίες άδειας γάμου
 • διαδικασίες υιοθεσίας
 • ολική / μερική δικαστική συμπαράσταση φυσικών προσώπων
 • ακύρωση τελεσθέντος γάμου
 • αναγνώριση / προσβολή πατρότητας
 • προγαμιαίο συμβόλαιο