Ο τομέας του τραπεζικού δικαίου αποτελεί ίσως τον πιο διαδομένο κλάδο δικαίου, ο οποίος συναντάται συχνά και απασχολεί τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερους πολίτες. Η οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα μας και όχι μόνο, κατέστησε το τραπεζικό δίκαιο, ως τον ίσως σημαντικότερο τομέα απασχόλησης στην δικαστηριακή καθημερινότητα.

Η απασχόληση με ζητήματα τραπεζικού δικαίου και έχοντας στο ενεργητικό πολυετή συνεργασία με τραπεζικούς φορείς, παρέχεται ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στον τραπεζικό κλάδο που  διασφαλίσει την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των δανειοληπτών. Μάλιστα, η ραγδαία αύξηση των κόκκινων και μη εξυπηρετούμενων δανείων καθώς και η πολυπλοκότητα των ζητημάτων που ανακύπτουν, καθιστά επιτακτική την ανάγκη παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον του εντολέα και εξασφάλιση της περιουσίας του.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων το δικηγορικό γραφείο αναλαμβάνει ενδεικτικά:

 • Προτάσεις ρύθμισης δανείων και διαπραγμάτευση των όρων της νέας δανειακής σύμβασης,
 • Έκδοση διαταγών πληρωμής από κάθε αιτία
 • Αγωγές για δάνεια σε ελβετικό φράγκο
 • Άσκηση και εκδίκαση ανακοπών και αιτήσεων αναστολών κατά διαταγών πληρωμής από κάθε αιτία
 • Αιτήσεις διόρθωσης αξίας κατασχεμένων ακινήτων
 • Εγγραφή και εξάλειψη προσημειώσεων, υποθηκών, τροπή προσημειώσεων
 • Επιβολή και ανατροπή κατασχέσεων
 • Εγγραφή και εξάλειψη προσημειώσεων και τροπή σε υποθήκη
 • Κατάσχεση εις χείρας τρίτων
 • Αναγγελίες σε πλειστηριασμούς
 • Δηλώσεις συνέχισης πλειστηριασμού
 • Άσκηση ανακοπών κατά πίνακα κατάταξης