Σημαντικός και ιδιαιτέρως απαιτητικός τομέας του δικαίου συνιστά το ποινικό δίκαιο. Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει ποινικές υποθέσεις ενώ εκπροσωπεί δικαστικά εταιρικούς πελάτες, με κύριο αντικείμενο οικονομικές επισφάλειες.


Ενδεικτικά παρέχονται οι κάτωθι υπηρεσίες:

  • Υποβολή Μηνύσεων
  • Απολογητικά Υπομνήματα/Εξηγήσεις
  • Αυτόφωρη Διαδικασία
  • Εκπροσώπηση ενώπιον Εισαγγελικών/Ανακριτικών Αρχών
  • Εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστικών Συμβουλίων
  • Παράσταση ενώπιον ποινικών Δικαστηρίων όλων των βαθμών